ทางหลวงพิเศษหมายเลข 81

  ทางหลวงพิเศษหมายเลข 81


  รายละเอียด

  โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.87+000.000 - กม.92+000.000

  ผู้ว่าจ้าง

  กรมทางหลวง

  มูลค่าโครงการ

  1,331,420,000,000 บาท

  เริ่มโครงการ

  29 กันยายน 2559

  สิ้นสุดโครงการ

  26 พฤษภาคม 2562

  สถานที่

  อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  กลับ

  © Copyright 2013 S.K.Y. CONSTRUCTION