บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า

บริษัทย่อย
  • บริษัท เอื้อกัลยา จำกัด
กิจการร่วมค้า
  • กิจการร่วมค้า KRC-SKY JV
  • กิจการร่วมค้า ซัมมิท เอสยูที
© Copyright 2013 S.K.Y. CONSTRUCTION