ประวัติความเป็นมา

วิสัยทัศน์

" ก่อสร้าง และสร้างสรรค์เพื่อประเทศไทย "
พันธกิจ

เรามุ่งมั่นทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อรักษาคุณภาพ และมาตรฐานสูงสุด
ประวัติความเป็นมา

บริษัท เอส.เค.วาย. คอนสตรัคชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2526 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1,000,000บาท เพื่อดำเนินธุรกิจด้านรับเหมาก่อสร้าง ด้วยทีมงานผู้บริหารและวิศวกรที่มีประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะด้าน โดยทางบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นพัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภคของประเทศ ในทุกแขนง ด้วยประสบการณ์การการทำงานอันยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโครงการของหน่วยงานราชการ ซึ่งจะเห็นได้จากผลงานที่ผ่านมาทางบริษัทเป็นผู้รับเหมาชั้นดีที่ได้รับการจัดชั้นกับหน่วยงานราชการต่างๆ

ปัจจุบันทางบริษัท เอส.เค.วาย. คอนสตรัคชั่น จำกัด มีทุนจดทะเบียน 400,000,000 บาท และด้วยความพร้อมของ บริษัทฯ ในฐานะที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ของประเทศไทย บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ เราสัญญาว่าจะมุ่งมั่นรักษามาตรฐานการทำงานในทุกโครงการอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงตลอดไป

โครงการที่เป็นความภาคภูมิใจของทางบริษัทฯ

งานก่อสร้างทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข32 สายบางปะอิน-นครสวรรค์ ตอน7 มูลค่าโครงการ 526,407,320 บาท งานก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 สายทางเลี่ยงเมืองสระบุรีด้านตะวันตก มูลค่าโครงการ 290,132,968 บาท งานก่อสร้างระบบรวมรวบและบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต มูลค่าโครงการ 299,500,000 บาท งานก่อสร้างระบบรวมรวบและบำบัดน้ำเสียสำนักงานเทศบาลนครนครศรีอยุธยา มูลค่าโครงการ 258,922,000 บาท งานก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มูลค่าโครงการ 254,900,000 บาท
กิจกรรมหลักของธุรกิจ

บริษัท เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้ดำเนินกิจกรรมที่มุ่งเน้นโครงการขนาดกลางและขนาดใหญ่กับหน่วยงานของราชการ ได้แก่

  • กรมทางหลวง
  • กรมทางหลวงชนบท
  • กรมโยธาธิการและผังเมือง
  • กรมชลประทาน
  • กรมทรัพยากรน้ำ
  • กรุงเทพมหานคร
  • สำนักนายกรัฐมนตรี

© Copyright 2013 S.K.Y. CONSTRUCTION