โฉมใหม่ ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก เชื่อมอาเซียน สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดย "ทล.-กรมทางหลวง" เจ้าของโครงการขยายช่องทางการจราจรถนนเดิมจาก 2 ช่องจราจร เป็นขนาด 4 ช่องจราจร มีระยะทาง 104 กิโลเมตร ใช้เงินก่อสร้างประมาณ 3,386.52 ล้านบาท แยกเป็นเงินกู้ธนาคารพัฒนาเอเชีย (เอดีบี) จำนวน 1,650 ล้านบาทและงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 1,650 ล้านบาท แบ่งการก่อสร้างเป็น 5 ตอน โดยตอนที่ 2 ระยะทาง 24 กิโลเมตร วงเงิน 718.64 ล้านบาท มีกลุ่มกิจการร่วมค้าเคอาร์ซี-เอสเควาย เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง credit http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1456123023

กลับ

© Copyright 2013 S.K.Y. CONSTRUCTION