กิจการร่วมค้า KRC-SKY JV ร่วมถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2556 นี้ ทางกิจการร่วมค้า KRC-SKY JV ได้ร่วมลงนามถวายพระพร บนหนังสือพิมพ์โซนเหนือ และหนังสือพิมพ์ทั่วสยาม

กลับ

© Copyright 2013 S.K.Y. CONSTRUCTION