ข่าวสาร

การประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2

ทางกิจการร่วมค้า SUMMIT SUT ได้เข้าร่วมจัดพาวิลเลียน ในการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 (Asia Pacific water summit) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ อ่านต่อ 

พิธีทำบุญปีใหม่ 2556

เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ปี พุทธศักราช 2556 นี้ ทางบริษัท เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จำกัด สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดพิธีทำบุญชึ้นปีใหม่ โดยทางคณะผู้บริหารได้เข้าร่วมในพิธีเพื่อเป็นศิริมงคลแก่พนักงาน สำนักงานสาขาสิงห์บุรี อ่านต่อ 

← Back 12
© Copyright 2013 S.K.Y. CONSTRUCTION